Poutě u Salvátorka

Poutě u Salvátorka

Příspěvek zaslal -pan Václav Gróman

Můj dnešní příspěvek se opět týká poutní kaple Božského Salvátora. Můžeme být hrdí na to, jaké duchovní osobnosti celebrovaly poutní mše svaté. Můj příspěvek jsou obrázky z některých ročníků poutí. Jedná se o roky 2000 až 2016 s několika pauzami. Chybí rok 2008 - 2010 a 2014. Kromě obrázku hosta, jsem zařadil i pohledy na poutníky. Jsou tam totiž i poutníci, kteří již nejsou mezi námi.

Pouť 16.9.2001

V roce 2001 mši svatou u poutní kaple Božského Salvátora celebroval P. Karel Orlita.

Pouť 17.9.2000

V roce 2000 mši svatou u poutní kaple Božského Salvátora celebroval P. Vít Zatloukal.