Aktuality

1. Adventní neděle

Roráty

I v letošním Adventě budou roráty pro děti. Vždy v sobotu v 7:30, po mši svaté bude na faře snídaně s pohádkou. A protože adventních sobot je málo, začneme již v sobotu 26. listopadu. 


 ! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

V sobotu 12. listopadu nebude mše sv. v Kružberku !


Mše svatá ve znakovém jazyce


Pouť u Salvátorka

Zveme Vás na tradiční Slezskou pouť v Dolních Životicích. 

Mše svatá u poutní kaple : 18.9. 2016 v 10:00 Hlavní celebrant a poutní kazatel :               Štáblovský kněz P. Mgr. Rudolf Friedl

Odpoledne ve 14:00 modlitba posvátného růžence, adorace a svátostné požehnání